· · · ·
Ogłoszenia z regionów
·dolnośląskie (24)
·kujawsko-pomorskie (4)
·lubelskie (5)
·lubuskie (5)
·łódzkie (7)
·małopolskie (28)
·mazowieckie (53)
·opolskie (2)
·podkarpackie (1)
·podlaskie (5)
·pomorskie (16)
·śląskie (17)
·świętokrzyskie (1)
·warmińsko-mazurskie (2)
·wielkopolskie (15)
·zachodniopomorskie (7)
Regulamin
New Page 1

Poniższy regulamin ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny aleogloszenia.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą reguły i zasady korzystania z witryny aleogloszenia.pl . Odwiedzając naszą witrynę, użytkownik akceptuje postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

1. Charakter i cele witryny aleogloszenia.pl

Witryna aleogloszenia.pl jest serwisem informacyjno-promocyjnym mającym na celu gromadzenie firm oferujących usługi, produkty w Polsce i zagranicą.

2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

Osoba, która pragnie dodać do bazy aleogloszenia.pl swoją ofertę musi wysłać przelew o wartości 5 zł. brutto. Po otrzymaniu e-maila zwrotnego i wpisaniu kodu w odpowiednie pole w/g instrukcji, osoba posiada możliwość dodania oferty.

Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny aleogloszenia.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z Ustawią o ochronie danych osobowych.

3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

Rejestrując się w witrynie aleogloszenia.pl :

- użytkownik zgadza się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji,

- użytkownik akceptuje w pełni Regulamin korzystania z witryny,

- użytkownik zobowiązuje się zawiadomić operatora portalu natychmiast o jakimkolwiek nadużyciu wobec niego, związanym z użyciem jego adresu e-mail bez zgody właściciela,

4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno autorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

Serwis aleogloszenia.pl zastrzega możliwość blokowania ogłoszeń w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

Użytkownik ma prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

W związku z tym użytkownik w pełni zgadza się, że jego aktywność w ramach witryny i konta:

- nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym użytkownik nie będzie przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,

- nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym użytkownik powstrzyma się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będzie zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,

- użytkownik nie będzie wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam (nie chciane listy elektroniczne),

Użytkownik zgadza się, aby wydawca witryny aleogloszenia.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego wpisu bez podania przyczyny.

6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

Jeżeli użytkownik uważa, że jego lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie aleogloszenia.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

7. Wyłączenia gwarancji

Użytkownik w pełni akceptuje, że wydawca udostępnia witrynę aleogloszenia.pl taką jaka jest.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom. Użytkownik zgadza się, że korzysta z witryny aleogloszenia.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny aleogloszenia.pl oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności gdy:

- Wydawca witryny aleogloszenia.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,

- Wydawca witryny aleogloszenia.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

8. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

W witrynie aleogloszenia.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny aleogloszenia.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

9. Rozstrzyganie sporów

W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

- użytkownik zgadza się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu, wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce dla miejsca zamieszkania użytkownika,

- użytkownik zgadza się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.

- użytkownik zgadza się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.


10. Zmiany regulaminu korzystania z witryny aleogloszenia.pl

Użytkownik zgadza się, że Wydawca serwisu aleogloszenia.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

11. Wydawcą witryny aleogloszenia.pl jest firma Hurtownia EWJA Katarzyna Ostrowska.


Reklama warta Twojego kliknięcia
Website engine's code is WebMan
Generowanie strony [s]: 0.1381
Zapytania SQL: 31